Αγαπητό μου ημερολόγιο, είμαι θυμωμένη. Αποφάσισα να γράψω γιατί πρέπει να καταλάβω γιατί έχω θυμώσει τόσο με τον εαυτό μου και με τους ανθρώπους. Όχι με όλους τους ανθρώπους, αλλά με ένα συγκεκριμένο είδος. Με κάποιους ανθρώπους που έχουν…