Γεγονός: Δεν είναι όλα τα αφεντικά ίδια. Καιιιιι ναι! Υπάρχουν και καλά αφεντικά! Κάνα δυο είναι, αλλά υπάρχουν. Εγώ θα μιλήσω για τ’ άλλα… 12 πράγματα που θέλει/κάνει ένα κακό αφεντικό: Να κάνεις ό,τι γουστάρει και όχι ό,τι έχετε συμφωνήσει…